szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Koordynator:  Jolanta Kobierowska - specjalista w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pielęgniarka koordynująca: mgr Andżelika Adamiak - specjalista w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Opieki

Lekarze:

Jolanta Kobierowska – specjalista w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Marek Pietras - specjalista w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Joanna Grochowska - specjalista w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Janusz Stępień - specjalista w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Piotr Szmyt - specjalista w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Emilia Macuta - specjalista w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Zuzanna Stępień - specjalista w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Jarosław Muzolf - specjalista w dziedzinie Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Romuald Fidrych - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Patryk Ciszek - lekarz w trakcie specjalizacji z Anestezjologii i Intensywnej Terapii

Pietras Jacek - specjalista Anestezjologii i Intensywnej Treapii

 

 

Kontakt telefoniczny:

dyżurka pielęgniarek - 89/715 6321

gabinet lekarski - 89/715 6277

 

 

Zalecane godziny odwiedzin - codziennie 14:00 - 16:00

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii to jeden z podstawowych oddziałów szpitalnych zajmujący się leczeniem pacjentów będących w stanach krytycznych. Oddział dysponuje 5 łóżkami wyposażonymi w nowoczesny sprzęt monitorujący i podtrzymujący funkcje życiowe.
Kadrę tego oddziału stanowią lekarze specjaliści anestezjologii i intensywnej terapii oraz  wykwalifikowana kadra pielęgniarska. Personel oddziału cechuje fachowość i bardzo serdeczny stosunek do każdego pacjenta. Czterech lekarzy posiada doświadczenie  wyniesione z pracy w ośrodkach specjalistycznych. 
Oddział  Anestezjologii i Intensywnej Terapii wykonuje zadania lecznicze w zakresie:

  • wykonywania znieczuleń ogólnych i/lub przewodowych do zabiegów operacyjnych, również w celach diagnostycznych (kolonoskopia, badanie RTG, TK) dorosłych i dzieci
  • leczenia i podtrzymywania funkcji życiowych najciężej chorych w stanach zagrożenia życia
  • reanimacji
  • przygotowania chorego do zabiegu operacyjnego
  • konsultacji specjalistycznych i pomoc w leczeniu ciężko chorych pacjentów w pozostałych szpitalnych oddziałach

 

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii wyposażony jest w zintegrowany system monitorujący firmy Draeger (Lubeka, Niemcy) z ciągłym jednoczasowym monitorowaniem funkcji życiowych (pełne EKG, NIBP, IBP, CVP, EtCO2, SpO2, 2 temperatury ciała) z możliwością monitorowania kilku inwazyjnych ciśnień, w tym ciśnienia w tętnicy płucnej i ciśnienia zaklinowania; najnowocześniejsze respiratory do prowadzenia wentylacji, dwa firmy Puritan Bennett 840 o unikalnych na skalę światową rozwiązaniach oraz Hamilton C1(5 sztuk); bronchoskop światłowodowy (Pentax, Japonia) umożliwiający min. pobranie posiewów z drzewa oskrzelowego metodą  BAL, pomocny przy wykonywaniu tracheotomii przezskórnej.
 

Praca w oddziale trwa cała dobę i jest zabezpieczona przez lekarzy specjalistów dla mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego, a w szczególności dla pacjentów rejonu biskupieckiego i powiatów przyległych. Z powodu położenia szpitala w bliskiej odległości od miasta wojewódzkiego, oddział stanowi zabezpieczenie w łóżka intensywnej terapii w przypadku braku takich miejsc w olsztyńskich szpitalach. Do oddziału są przyjmowani pacjenci ze schorzeniami internistycznymi, chirurgicznymi, zatruciami, z urazami różnego pochodzenia.