szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Pracownia RTG

Znajduje się  na parterze Szpitala.
Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00  
Rejestracja telefoniczna codziennie w godz. 08:00 - 18:00 - 89/715 6253 lub  wew. 253.

Pracownia świadczy usługi w zakresie badań RTG dla pacjentów szpitalnych oraz pacjentów ambulatoryjnych. Wykonuje całodobowo diagnostykę nagłych zachorowań i urazów dorosłych i dzieci.

Do zapisana się na badanie wymagane jest skierowanie lekarskie.

Kierownik – Monika Skoczko-Piskorz - technik radiolog

Zakres usług:

  • Zdjęcia rtg układu kostno – stawowego,
  • Badania kontrastowe układu pokarmowego,
  • Badania kontrastowe układu moczowego,
  • Badanie drożności jajowodów,
  • Badania rtg noworodków.

 

 

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną polegającej na uruchomieniu pracowni rtg oraz uruchomieniu i stosowaniu aparatów rtg na zdrowie ludzi i na środowisko

Na podstawie art. 32c ust. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1792, z późn. zm.), informuję, że w jednostce organizacyjnej:

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA w BISKUPCU ul.Armii Krajowej 8

wykonywana jest działalność związana z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegająca na:

  • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące ;

  • uruchamianiu pracowni, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego.

Dla jednostki zostały wydane decyzje zezwalające na uruchomienie i stosowanie aparatury rtg:

MULTIX PRO – zgodę wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny W Olsztynie dnia 20.02.2007 r.,znak pisma:HR-4200-3/1/3/07 oraz na uruchomienie gabinetu nr.1 w Pracowni RTG dn.20.02.2007r.

AXIOM Iconos R-100 – zgodę wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie dn. 11.04.2007 , znak pisma:HR/E-4200-3/2/3/07 oraz na uruchomienie gabinetu nr.2 w Pracowni RTG dn.11.04.2007r.

LIGHT Speed 4 – TK -zgodę wydał Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Olsztynie dnia 09.12.2013 r. , znak pisma:HR.9081.1.34.2013.

oraz zgoda na prowadzenie działalności związanej z narażeniem na promieniowanie jonizujące w celach medycznych polegającej na udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu badań rentgenodiagnostycznych wydana przez Warmińsko - Mazurskiego Państwowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie dnia 12.01.2017 r.,znak sprawy:HR.9026.5.36.2016.

Na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy Prawo atomowe, w celu dostosowania sposobu oceny zagrożenia do jego spodziewanego poziomu, pracownicy jednostki organizacyjnej zostali zaliczeni do kategorii „B” narażenia. Ocena narażenia pracowników prowadzona jest na podstawie systematycznych pomiarów dawek indywidualnych w sposób pozwalający stwierdzić prawidłowość zaliczenia pracowników do tej kategorii.

W przeciągu ostatnich 12 miesięcy nie stwierdzono przekroczenia dawek granicznych określonych dla  pracowników.

Przeprowadzono pomiary dozymetryczne rozkładu mocy dawki promieniowania jonizującego X wokół aparatów rtg, podczas których potwierdzono, że konstrukcja ścian, stropów, okien, drzwi oraz zainstalowane urządzenia ochronne w pracowni rtg zabezpiecza osoby pracujące, osoby z ogółu ludności przebywające w sąsiedztwie, a także osoby z ogółu ludności przed otrzymaniem w ciągu roku dawek określonych w § 2 i § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. (Dz. U. Nr 180, poz. 1325).