szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Laboratorium Medyczne

Kontakt:

Kierownik Medycznego Laboratorium Diagnostycznego:
mgr Małgorzata Miller specjalista laboratoryjnej diagnostyki medycznej
tel. 89 715 62 33 kierowniklab@szpital-biskupiec.pl

Analityka:
tel. 89 715 62 69 laboratorium@szpital-biskupiec.pl

Bakteriologia:
tel. 89 715 62 28 mikrobiologia@szpital-biskupiec.pl

Serologia:
tel. 89 715 63 16

Laboratorium oferuje szeroki panel badań diagnostycznych z zakresu:

 • biochemii i immunologii

 • alergologii

 • diagnostyki boreliozy

 • hematologii i koagulologii

 • analityki ogólnej

 • mikrobiologii

 • serologii grup krwi

Badania są wykonywane przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę przy użyciu nowoczesnych analizatorów wiodących światowych producentów. Wysoka jakość świadczonych usług jest potwierdzona certyfikatami w krajowych i międzynarodowych programach kontroli jakości organizowanych przez: Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej w Łodzi oraz Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej w Łodzi.

Badania w Laboratorium można wykonać na zlecenie lekarza poradni, z którą szpital ma podpisaną umowę, lub odpłatnie zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Punt pobrań materiału biologicznego jest czynny
od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-10:00.

Z małymi dziećmi na pobranie krwi żylnej zaleca się przychodzić ok. godz. 7:00, lub po godzinie 10:00.

Przygotowanie pacjenta do badania krwi:
Do większości badań wykonywanych z krwi należy (jeśli lekarz nie zaleci inaczej) zgłosić się do laboratorium :

 • Rano po odpoczynku nocnym (w godzinach 7-10)

 • Na czczo (10-12 godzin od ostatniego posiłku, nie należy zmieniać diety 2 tyg. przed badaniem) Dopuszcza się wypicie szklanki wody 30min. przed badaniem

 • Ograniczyć wysiłek fizyczny 24 godziny przed badaniem

 • Nie palić papierosów minimum 2 godziny przed badaniem

 • Odpocząć 10-15 minut przed pobraniem w pozycji siedzącej

 • Decyzję o ewentualnym przyjęciu leków przed badaniem skonsultować z lekarzem

Małe dzieci nie muszą być na czczo, wystarczy, że nie będą bezpośrednio po posiłku, natomiast ważne jest aby były dobrze nawodnione.

Doustny test tolerancji glukozy
Na badanie trzeba się zapisać telefoniczne!

 

Pobieranie moczu do badania ogólnego:
Przed pobraniem próbki zaopatrzyć się w aptece w pojemnik na mocz
(Laboratorium nie przyjmuje moczu pobranego do pojemników nieprzeznaczonych do tego celu-słoiki, butelki itp.).
U dzieci dopuszcza się pobieranie materiału do specjalnych woreczków (dostępne w aptece).

Do badania ogólnego należy przynieść pierwszą, poranną próbkę moczu, pobraną po dokładnym umyciu zewnętrznych narządów płciowych przy użyciu ciepłej wody i mydła.
Mocz należy pobrać z tzw. środkowego strumienia: pierwszą porcje moczu należy oddać do toalety, następnie porcję około 50 ml oddać do wcześniej przygotowanego pojemnika, końcową porcję moczu należy oddać do toalety. Pojemnik dokładnie zakręcić i podpisać nazwiskiem i imieniem.

Mocz dostarczyć do laboratorium w jak najkrótszym czasie (maksymalnie 2 godziny)

Pobieranie moczu na posiew:
Przed pobraniem próbki zaopatrzyć się w aptece w jałowy pojemnik na mocz.
Laboratorium nie przyjmuje materiału w innych pojemnikach.

Zalecanym materiałem jest pierwsza, poranna porcja moczu. Mocz należy pobrać w warunkach aseptycznych ze środkowego strumienia moczu (nie przelewać z nocnika, basenu itp.) Pojemnik szczelnie zakręcić, opisać imieniem i nazwiskiem i jak najszybciej dostarczyć do laboratorium (maksymalnie 1 godzina, lub przechowywać w lodówce do 2 godzin)

Pobieranie kału na pasożyty, krew utajoną, rotawirusy, posiew:
Przed pobraniem próbki kału należy zaopatrzyć się w aptece w specjalny pojemnik z przytwierdzoną do nakrętki łopatką oraz w czysty i suchy pojemnik

 • Przed pobraniem kału opróżnić pęcherz moczowy

 • Oddać kał do przygotowanego wcześniej czystego suchego pojemnika

 • Za pomocą łopatki z nakrętki pojemnika należy pobrać małe próbki kału z kilku punktów, całkowita ilość kału w pojemniku powinna odpowiadać wielkości orzecha włoskiego, a jeśli kał jest płynny objętość próbki powinna wynosić około 3 ml

 • Próbkę szczelnie zakręcić, opisać imieniem i nazwiskiem i dostarczyć do laboratorium w możliwie najkrótszym czasie. (Jeżeli czas od pobrania do dostarczenia przekracza 2 godziny, próbkę należy przechowywać w lodówce)

   

Wymaz na owsiki
Należy zgłosić się do laboratorium w celu otrzymania odpowiedniego zestawu oraz uzyskania potrzebnej instrukcji do pobrania wymazu. Materiał dostarczyć do laboratorium jak najszybciej od pobrania.

Wydawanie wyników
Wyniki badań można odbierać w laboratorium w okienku
w
dni robocze tygodnia w godz. 7:00:17:00,
a w przypadku badań zleconych przez lekarza w trybie „cito” całodobowo siedem dni w tygodniu.

Większość wyników badań podstawowych jest dostępna do odbioru w dniu pobrania materiału. W przypadku badań specjalistycznych wykonywanych w określone dni, lub wysyłkowych pacjent jest informowany o terminie odbioru wyniku.

 

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZYCH USŁUG