szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Profilaktyka upadków -zalecenia

Szanowny Pacjencie, Pacjentko, Rodzino,

 

Upadki są jedną z poważnych przyczyn utraty sprawności, szczególnie wśród osób starszych. Do większości upadków dochodzi podczas wykonywania prostych czynności np.: wstawanie, siadanie, pochylanie się czy chodzenie.

Upadek to niespodziewany, niezamierzony ruch polegający na zmianie pozycji z pionowej na poziomą, przewrócenie się.

Przyczyny upadków:
- wewnętrzne związane w wiekiem pacjenta, ze stanem chorobowym lub innymi zaburzeniami w obrębie organizmu wynikającymi m.in. z:

 • zmian inwolucyjnych usposabiających ludzi starszych do upadku,

 • upośledzenia wzroku wywołanego różnymi chorobami, które powodują obniżenie adaptacji do ciemności i ostrego światła, widzenia przestrzennego,

 • zmian (zwłaszcza u osób starszych) w obrębie układu mięśniowego, które polegają na zaniku komórek mięśniowych, osłabieniu siły mięśniowej,

 • chorób neurologicznych (stany udarowe, które w różnym stopniu upośledzają sprawność motoryczną, choroba Parkinsona),

 • chorób układu sercowo – naczyniowego (zaburzenia rytmu serca, choroba niedokrwienna serca ),

 • chorób związanych z metabolizmem (anemia, cukrzyca – zwłaszcza hipoglikemia),

 • chorób psychicznych (depresja, stany lękowe, otępienie),

 • problemów z narządem ruchu (choroba zwyrodnieniowa stawów, zapalenia, zniekształcenie stawów),

 • założonych opatrunków gipsowych,

 • upadków w przeszłości, które predysponują do ryzyka upadku,

 • każdej choroby infekcyjnej, która pogarsza stan ogólny i sprawność pacjenta   

 

- zewnętrzne związane z otoczeniem w którym pacjent przebywa wynikające z:

 • braku poręczy, uchwytów,

 • nierównej, śliskiej podłogi,

 • stojących na drodze przedmiotach,

 • nieprawidłowego oświetlenia,

 • braku balkoników, chodzików itp.
   

KONSEKWENCJE UPADKÓW

 • stłuczenia,

 • złamania (niebezpieczne są zwłaszcza złamania miednicy, kości udowej),

 • pogorszenie jakości życia,

 • lęk przed kolejnym upadkiem,

 • urazowe uszkodzenie mózgu

W celu zminimalizowania ryzyka upadków rozważ dokonanie niezbędnych prac adaptacyjnych i zabezpieczeń w celu stworzenia bezpiecznego otoczenia:

 

 1. Zadbaj o właściwe wyposażenie mieszkania (ustawienie pod ścianami stałych, pewnie stojących mebli aby osoby poruszające się z trudnością mogły się o nie wesprzeć).

 2. Unikaj stromych schodów, ruchomych dywanów i chodników, śliskich nawierzchni.

 3. Zadbaj, aby krzesła i fotele były solidne i stabilne, wyposażone w oparcia, a poręcze zamocowane równolegle do siedziska. Siadając sprawdź czy swobodnie opierasz obie stopy o podłoże.

 4. Dobrze oświetl schody, a na krawędziach stopni przymocuj taśmę antypoślizgową.

 5. Zainstaluj obok wanny lub w kabinie prysznicowej drążki o chropowatej powierzchni, a dno wanny lub brodzika zabezpiecz wkładając maty antypoślizgowe.

 6. Myj się na specjalnych krzesłach lub ławeczkach.

 7. Zamontuj dodatkowe uchwyty w łazience i toalecie.

 8. Zamontuj właściwe oświetlenie a włączniki światła w sposób umożliwiający natychmiastowy dostęp po wejściu do pomieszczenia.

 9. Miej telefon w łatwo dostępnym miejscu.

 10. Rozmieść przedmioty codziennego użytku w taki sposób, aby przy ich wyjmowaniu nie było konieczne wchodzenie na stołki lub nadmierne schylanie się.

 11. Rozważ zastosowanie barierek zabezpieczających przed wypadnięciem z łóżka.

 12. Zwróć uwagę na dobór wygodnego, lekkiego i antypoślizgowego obuwia stabilizującego staw skokowy.

 13. Wykorzystuj pomoce techniczne do poruszania się zmniejszające ryzyko upadków, takie jak: laski, trójnogi, podpórki dwukołowe lub czteropunktowe, balkoniki.

 14. Pamiętaj o konieczności wolnego przyjmowania pozycji pionowej po leżeniu lub dłuższym siedzeniu oraz o wykonaniu przed wstaniem ruchów zginania i prostowania stóp w dwóch kierunkach - podeszwowym i grzbietowym, w celu zmniejszenia ryzyka upadku wynikającego z nagłego spadku ciśnienia krwi po zmianie pozycji.

 15. Poproś o pomoc opiekuna w pokonywaniu barier architektonicznych, np. progi.

 16. Stosuj w razie potrzeby aparat słuchowy, okulary.

 17. Kontroluj leki - niektóre powodują senność lub zawroty głowy, co sprzyja upadkom.

 18. Wyeliminuj czynniki stresujące (hałas, miganie obrazu TV).

 19. Wykonuj odpowiednio dobrane ćwiczenia fizyczne.

 

PAMIĘTAJ! BEZPIECZNE OTOCZENIE, NADZÓR NAD OSOBAMI PREDYSPONOWANYMI DO CZĘSTYCH UPADKÓW, MOŻE MIEĆ DUŻY WPŁYWA NA POPRAWĘ JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTÓW ORAZ  ICH OPIEKUNÓW.

 

 

Biskupiec, dnia 22.04.2020r Dyrektor Szpitala