szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Nocna, Świąteczna i Wyjazdowa Pomoc w POZ

Nocna i świąteczna opieka świąteczna opieka zdrowotna
w ramach podstawowej opieki zdrowotnej

Ambulatorium POZ – pok. nr 127 – wejście od strony Izby Przyjęć
Telefony kontaktowe:
-    89/715 63 09
-    89/715 62 43

Świadczenia udzielane są w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w sytuacjach które nie są stanem nagłym zagrażającym zdrowiu lub życiu.

Pacjenci przyjmowani są poza godzinami pracy określonymi dla podstawowej opieki zdrowotnej, tj.
codziennie od godz. 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego; w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni ustawowo wolne od pracy.

W uzasadnionych przypadkach personel może zdecydować o udzieleniu świadczenia w miejscu pobytu pacjenta – usługa zostanie zrealizowana w ciągu  4 godzin.

Od 01.03.2011 świadczenia są realizowane w przychodni według miejsca zamieszkania Pacjenta, jednak może on skorzystać z usług innej placówki. 
Ważne! W ramach podstawowej opieki zdrowotnej w nocy i święta nie ma rejonizacji!!

Uwaga! Pacjent zobowiązany jest przedstawić aktualny dokument ubezpieczenia!

Informacje na temat rodzajów dowodów ubezpieczenia zdrowotnego można uzyskać na stronie NFZ: 
http://nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=3926&b=1&szukana=dow%F3d+ubezpieczenia