szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

OGŁASZA ROZTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

SZPITAL POWIATOWY IM. JANA MIKULICZA
11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2020 poz. 295 z późn. zm.),
oraz innych obowiązujących aktów prawnych
Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu
w zakresie: pediatrii
• w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz
• polegających na zabezpieczeniu dyżurów lekarskich w pionie niezabiegowym dla dzieci
tj. w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz w Oddziale Neonatologicznym
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez oferenta:

Ewa Kowalczuk
Indywidualna Praktyka Lekarska
Ul Armii Krajowej 17/17
11-300 Biskupiec

Biskupiec, dnia 28.10.2020r