szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: ortopedii i traumatologii stacjonarnej i ambulatoryjnej 2019-12-06 14:58
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych: przez diagnostę w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Bakteriologii w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu. 2019-12-05 14:14
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2019-12-04 15:33
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:neurologii w zakresie podstawowej ordynacji lekarskiej i w formie dyżuru lekarskiego oraz na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Neurologii 2019-12-04 15:31
OGŁASZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 2019-12-02 15:17
OGŁASZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz pełnienie funkcji koordynatora Oddziału Ginekologiczno-Położniczego. 2019-11-28 11:09
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ginekologii i położnictwa, w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 2019-11-22 15:03
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:ginekologii i położnictwa 2019-11-20 13:49
OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej stacjonarnej i ambulatoryjnej oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich 2019-11-14 14:25
Zarząd Powiatu w Olsztynie ogłasza konkurs na stanowisko DYREKTORA Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu 2019-11-08 09:09