szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Ogłoszenia

NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA LOABORATORIUM
2020-05-28 14:23
OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:położnictwa i ginekologii w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 2020-05-18 14:22
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego, polegających na wykonywaniu: usług ratownika medycznego - kierowcy w zespołach wyjazdowych ratownictwa medycznego ( P ) i transportu medycznego 2020-05-12 14:55
OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:chorób wewnętrznych: w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej 2020-04-29 14:55
OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich 2020-04-29 14:50
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:ortopedii i traumatologii stacjonarnej i ambulatoryjnej 2020-04-22 14:51
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:chorób wewnętrznych – usługi lekarskie w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologii w Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej 2020-04-21 14:52
OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 2020-04-20 15:00
OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:anestezjologii i intensywnej terapii 2020-03-30 13:32
OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:pediatrii w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz polegających na zabezpieczeniu dyżurów lekarskich w pionie niezabiegowym dla dzieci 2020-03-26 10:03