szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Ogłoszenia

OGŁASZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: pediatrii 2019-12-20 15:01
OGŁASZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich 2019-12-16 12:25
OGŁASZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz w Oddziale Noworodkowym 2019-12-12 14:55
OGŁASZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Bakteriologii w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu 2019-12-12 10:20
OGŁASZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:neurologii oraz koordynowanie Oddziałem Neurologicznym 2019-12-11 13:32
OGŁASZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:anestezjologii i intensywnej terapii oraz na koordynowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2019-12-11 13:29
OGŁOSZENIE KONKURS OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: ortopedii i traumatologii stacjonarnej i ambulatoryjnej 2019-12-06 14:58
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych: przez diagnostę w zakresie diagnostyki laboratoryjnej w Pracowni Bakteriologii w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu. 2019-12-05 14:14
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:anestezjologii i intensywnej terapii oraz koordynowanie Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii 2019-12-04 15:33
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT - na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:neurologii w zakresie podstawowej ordynacji lekarskiej i w formie dyżuru lekarskiego oraz na pełnienie funkcji Koordynatora Oddziału Neurologii 2019-12-04 15:31