szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa implantów i zespoleń ortopedycznych środa, Październik 9, 2019 - 07:48
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa sprzętu medycznego, mebli i sprzętu do utrzymania czystości poniedziałek, Październik 14, 2019 - 10:45
Dostawa odczynników i materiałów oraz dzierżawa aparatury na potrzeby laboratorium medycznego piątek, Październik 18, 2019 - 14:41
Informacje o zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny wtorek, Październik 15, 2019 - 13:50
Dostawa oleju napędowego poniedziałek, Październik 14, 2019 - 10:12
Dostawa gwoździ, płyt i wkrętów środa, Październik 9, 2019 - 13:48
Inne
Wyszczególnienie Modyfikacja
Plan zamówień publicznych na 2019 rok środa, Styczeń 30, 2019 - 13:41