szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa opatrunków wtorek, Marzec 24, 2020 - 11:34
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa endoprotez wtorek, Marzec 24, 2020 - 12:58
Informacje o zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Bloku Operacyjnego piątek, Kwiecień 3, 2020 - 12:10
Inne
Wyszczególnienie Modyfikacja
Plan zamówień publicznych 2020 piątek, Styczeń 10, 2020 - 08:44