szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa leków i materiałów dla apteki wtorek, Styczeń 21, 2020 - 10:48
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Zaopatrzenie apteki piątek, Styczeń 10, 2020 - 08:33
Dostawa sprzętu medycznego, mebli i sprzętu do utrzymania czystości wtorek, Grudzień 17, 2019 - 11:46
Dostawa odczynników i materiałów oraz dzierżawa aparatury na potrzeby laboratorium medycznego piątek, Październik 18, 2019 - 14:41
Inne
Wyszczególnienie Modyfikacja
Plan zamówień publicznych 2020 piątek, Styczeń 10, 2020 - 08:44