szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Wykaz świadczonych usług

WYKAZ ŚWIADCZONYCH USŁUG W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH MEDYCZNYCH

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

 1. Oddziały szpitalne udzielają świadczeń medycznych w zakresie:

 1. Oddział Pediatrii i Alergologii:

 • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób układu oddechowego (ze szczególnym uwzględnieniem klinicznych manifestacji astmy w każdym przedziale wiekowym), chorób przewodu pokarmowego i chorób układu moczowego - w oparciu m.in. o badania laboratoryjne, mikrobiologiczne, parazytologiczne, cytologiczne, radiologiczne, badania czynnościowe, endoskopowe, różnorodne obrazowe oraz testy alergiczne różnego rodzaju, w tym także próby prowokacyjne;

 • diagnostyka chorób układu krążenia w oparciu o badania laboratoryjne, obrazowe oraz czynnościowe (m.in. 24-godzinne monitorowanie RR i EKG);

 • diagnostyka i leczenie ostrych i przewlekłych chorób skóry - szczególnie w przypadku podejrzenia alergicznego podłoża objawów;

 • diagnostyka i leczenie zaburzeń metabolicznych, chorób rzadkich oraz innych schorzeń występujących w wieku rozwojowym;

 • leczenie wybranych schorzeń w ramach terapeutycznych programów zdrowotnych;

 • promocja karmienia naturalnego i zachowań prozdrowotnych wśród dzieci i młodzieży oraz ich najbliższych.

 

 1. Oddział Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej:

 • endoprotezoplastyki całkowite bezcementowe, cementowe i przynasadowe stawów biodrowych

 • endoprotezoplastyki całkowite cementowe i bezcementowe stawów kolanowych

 • endoprotezoplastyki przedziałowe stawu kolanowego

 • endoprotezoplastyki stawu ramiennego

 • osteotomii korekcyjnych

 • artroskopii diagnostycznych stawów kolanowych i barkowych

 • artroskopowe rekonstrukcje więzadłowe w obrębie stawów kolanowych

 • artroskopowe rekonstrukcje stożka rotatorówniestabilność stawu ramiennegouwolnienie przestrzeni podbarkowej

 • zabiegi rekonstrukcyjne ręki,

 • nowoczesne metody leczenia operacyjnego palucha koślawego

 • nowoczesne metody leczenia zespoleń złamań kości pozwalające na leczenie bez unieruchomienia w gipsie

 

 1. Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii:

 • diagnostyki chorób serca  i krążenia wykonując badania : EKG, Echo serca, próby wysiłkowe, badania 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera oraz 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM)

 • diagnostyki chorób układu pokarmowego wykonując badania USG, gastroskopowe i kolonoskopowe

 • diagnostyki chorób układu oddechowego wykonując badania spirometryczne i diagnostykę alergologiczną

 • leczenia chorób internistycznych, zwłaszcza układu sercowo – naczyniowego, schorzeń pulmonologicznych, gastroenterologicznych, endokrynologicznych, cukrzycy

 • promocji profilaktyki schorzeń kardiologicznych, cukrzycy, otyłości

 1. Oddział Neurologiczny:

 • diagnostyka i leczenie schorzeń naczyniowych OUN – udary mózgu, przemijające zaburzenia krążenia mózgowego itp.,

 • diagnostyka i leczenie zespołów bólowych i korzeniowych w przebiegu choroby zwyrodnieniowo – dyskopatycznej kręgosłupa,

 • diagnostyka i leczenie padaczek

 • diagnostyka i leczenie chorób zwyrodnieniowych ośrodkowego układu nerwowego ( choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i inne),

 • diagnostyka i leczenie chorób nerwów obwodowych,

 • diagnostyka i leczenie chorób mięśni oraz złącza nerwowo – mięśniowego,

 • diagnostyka i leczenie bólów głowy

 • diagnostyka guzów mózgu,

 • diagnostyka i leczenie chorób demielinizacyjnych.

 

 1. Oddział Chirurgii Ogólnej z Chirurgią Dziecięcą:

  1. zakresie chirurgii dla dorosłych:

 • jama brzuszna - operacje żołądka, jelita grubego, pęcherzyka żółciowego, dróg żółciowych,

ostre choroby jamy brzusznej z uwzględnieniem chorób onkologicznych,

 • operacje przepuklin z użyciem materiałów sztucznych ( siatki prolenowe),

 • operacje tarczycy i przytarczyc,

 • operacje żylaków kończyn dolnych (operacje endoskopowe podpowięziowego przecięcia perforatorów – ESPD, kriostriping),

 • operacje wytworzenia dostępów naczyniowych do dializ,

 • operacje w zakresie chorób odbytu ( guzki krwawnicze, przetoki, szczeliny),

 • dermatochirurgia,

 • leczenie ran przewlekłych (owrzodzenie kończyn dolnych, stopa cukrzycowa, odleżyny)

przy zastosowaniu nowoczesnych metod i opatrunków (V.A.C., kompresjoterapia, chirurgia

ran przewlekłych).

Do dyspozycji oddziału jest nowoczesny sprzęt laparoskopowy i elektrochirurgiczny

umożliwiający:

 • laparoskopowe operacje pęcherzyka żółciowego,

 • wyrostka robaczkowego,

 • przepuklin pachwinowych i rozworu przełykowego przepony,

 • diagnostykę i leczenie ostrych i urazowych stanów w jamie brzusznej.

  1.  w zakresie Chirurgii Dziecięcej:

 • leczenie wad wrodzonych i nabytych układu kostno – stawowego i innych układów,

 • leczenie chorób zapalnych wieku dziecięcego – diagnostyka i leczenie chirurgiczne,

 • leczenie następstw urazów układu kostno stawowego i tkanek miękkich,

 • leczenie oparzeń.

 

 1. Oddział Ginekologiczno – Położniczy i Noworodkowy:

6.1 Oddział Ginekologiczny:

 • leczenie nietrzymania moczu:

- operacja podwieszenia cewki moczowej na taśmie – TOT,

- operacja podwieszenia pęcherza moczowego na siatce,

 • leczenie obniżenia i wypadania narządów rodnych:

- podwieszenie przedniej ściany pochwy przy pomocy siatki – DTOT,

- operacja IVS prosterior (podwieszenie macicy i pochwy do więzadeł krzyżowo – kulszowych),

- operacja SSLF ( podwieszenie pochwy do więzadła krzyżowo- kulszowego) przy wypadaniu pochwy ( po operacji całkowitego usunięcia macicy),

- operacje plastyczne pochwy i krocza,

 • leczenie niepłodności:

- diagnostyka hormonalna,

- ocena drożności jajowodów ,

- HSG,

- laparoskopowa chromotubacja,

 • diagnozowanie narządu rodnego.

Oddział wykonuje zabiegi ginekologiczne w pełnym zakresie metodą klasyczną,

laparoskopową i histeroskopową, a w szczególności:

 • laparoskopowa operacja guzów przydatków i mięśniaków macicy,

 • usunięcie macicy drogą brzuszną i pochwową,

 • laparoskopowe usunięcie macicy oraz usunięcie macicy drogą pochwową w asyście laparoskopowej,

 • diagnostyka guzów miednicy małej ( USG, Doppler, TK).

 

6.2 Oddział Położniczy - zapewnia opiekę położniczą zgodnie z I poziomem referencyjności.

 

6.3 Oddział Noworodkowy Io opieki zdrowotnej w systemie matka razem z dzieckiem (rooming-in) zapewnia opiekę zdrowotną nad noworodkiem. Odpowiednio wykwalifikowany personel medyczny oraz nowoczesny sprzęt medyczny umożliwia prowadzenie:

 • resuscytacji noworodka na sali porodowej,

 • przewidywanie, diagnostykę i ewentualne leczenie noworodków zagrożonych i chorych,

 • obserwację, leczenie noworodków chorych oraz ich kwalifikację i transport do oddziałów o wyższym stopniu referencyjności.

 

 1. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii:

 • wykonywanie znieczuleń ogólnych i/lub przewodowych do zabiegów operacyjnych,

również w celach diagnostycznych ( kolonoskopia, badanie RTG, TK) dorosłych i dzieci,

 • leczenie i podtrzymywanie funkcji życiowych najciężej chorych w stanach zagrożenia

życia,

 • reanimacje,

 • leczenie bólu niezależnie od przyczyny, szczególnie ostrego bólu pooperacyjnego, bólu

porodowego,

 • przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego,

 • konsultacje specjalistycznych i pomoc w leczeniu ciężko chorych pacjentów w pozostałych

szpitalnych oddziałach.

 

 1. Wojewódzki Ośrodek Rehabilitacji Kardiologicznej wykonuje świadczenia pacjentom po:

 • ostrych zespołach wieńcowych leczonych PTCA z implantacją stentu

 • zabiegach kardiochirurgicznych,

 • innych schorzeniach układu krążenia ze wskazaniem do rehabilitacji kardiologicznej w warunkach stacjonarnych,

W oddziale tym odbywa się II etap rehabilitacji, której program obejmuje:

 • rehabilitację fizyczną,

 • rehabilitację psychiczną,

 • edukację zdrowotną.

 

 1. Szpital zatrudnia psychologa klinicznego świadczącego usługi pacjentom WORK oraz pacjentom dorosłym i nastoletnim z innych oddziałów oraz ich rodzinom, w zakresie:

 • wsparcia i pomocy psychologicznej,

 • diagnozy psychologicznej,

 • diagnozy neuropsychologicznej,

 • planowania wsparcia psychologicznego lub psychoterapii po zakończeniu hospitalizacji.

 

 1. Pracownie diagnostyczne udzielają świadczeń medycznych w zakresie:

 1. Pracownia ultrasonografii :

 • usg j. brzusznej,

 • usg nerek,

 • usg gruczołu krokowego,

 • usg tarczycy,

 • usg jam opłucnowych,

 • usg ślinianek,

 • usg sutków,

 • usg s.vag,

 • echo serca ( dzieci i dorośli ),

 • usg powierzchowne

 • badanie dopplerowskie żył i tętnic kończyn dolnych.

 • usg narządu ruchu

 

 1. Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej:

 • EKG spoczynkowe,

 • EKG wysiłkowe,

 • Holter EKG,

 • Holter RR,

 

 1. Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego i Diagnostyki Alergologicznej :

 • Spirometria,

 • Spirometria z testem odwracalności obturacji,

 • Próba nieswoistej prowokacji oskrzeli wysiłkiem,

 • Pomiary PIF, PEF,

 • Nebulizacje,

 • Testy alergologiczne, panele podstawowe i rozszerzone,

 • Testy płatkowe naskórkowe podstawowe i dodatkowe,

 • Testy płatkowe naskórkowe- POLSKA SERIA PODSTAWOWA

 • Jontoforeza pilokarpinowa.

 

 1. Pracownia Badań Endoskopowych :

 • Gastroskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego ( mikroskopowego) oraz testy urazowe ( na obecność bakterii Helicobacter pylori). Jest to badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Wykonuje się również endoskopowe tamowanie krwawień z przewodu pokarmowego ( krwawienie z żylaków przełyku , z wrzodów żołądka i dwunastnicy).

 • Kolonoskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego, lokalizacja zmian ( uchyłki, stany zapalne, polipy, guzy, zwężenia). W czasie zabiegu może być wykonana endoskopowa polipektomia.Badanie kolonoskopowe obejmuje badanie całego odcinka jelita grubego.

 • Sigmoidoskopie – z pobraniem materiału do badania histopatologicznego. Jest to badanie końcowego odcinka przewodu pokarmowego.

 

 1. Pracownia RTG :

 • Zdjęcia rtg układu kostno – stawowego,

 • Badania kontrastowe układu pokarmowego,

 • Badania kontrastowe układu moczowego,

 • Badanie drożności jajowodów,

 • Badania rtg noworodków,

 

 1. Pracowania Tomografii Komputerowej

 • TK głowy, szyi ( bez i z kontrastem)

 • TK kręgosłupa ( bez i z kontrastem)

 • TK układu kostno – stawowego, ( bez i z kontrastem)

 • TK jamy brzusznej ( bez i z kontrastem)

 • Tk klatki piersiowej ( bez i z kontrastem)

 • TK miednicy ( bez i z kontrastem)

 • TK angio głowy, TT. szyjnych

 

 1. Pracownia diagnostyki neurologicznej:

 • Jendostronny Zespół Cieśni Nadgarstka

 • Badanie EEG, EEG – Video, EMG

 • Polineuropatia

 • Uszkodzenie nerwu twarzowego

 • Próba miasteniczna

 • Splot ramienny

 

 1. Dział Rehabilitacji i Fizykopterapii:

  1. Fizykoterapia:

 • Elektroterapia: diadynamik, jonoforeza, prądy interferencyjne, tonoliza, stymulacja, galwanizacja, prądy Traberta, prądy Kotza, tens,

 • Światłolecznictwo: laser skaner, solux, lampa kwarcowa,

 • Ultradźwięki, jonoforeza,

 • Magnetronik, DKF, tera puls,

 • Krioterapia,

 • Fango,

 • Wodolecznictwo: masaż wirowy, KKG, KKD podudzi i stóp.

  1. Kinezyterapia (zakres ćwiczeń usprawniających obejmuje schorzenia: ortopedyczne, neurologiczne, internistyczne, pediatryczne, reumatologiczne, chirurgiczne)

  2. Rehabilitacja Kardiologiczna - obejmuje pacjentów Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej.

 

 1. Medyczne Laboratorium Diagnostyczne wykonuje badania w zakresie:

9.1. Analityka :

 • Hematologia (OB, morfologia krwi obwodowej, retikulocyty, rozmaz mikroskopowy krwi, cytologia błony śluzowej nosa).

 • Koaguologia (wskaźnik protrombionowy, INR, czas kefalinowo – kaolinowy, fibrynogen, D-dimer).

 • Analityki Ogólnej (ogólne badanie moczu, badanie kału: jaja pasożytów, antygen lamblii, krew utajona, rota/adenowirusy, ogólne badanie kału, badanie płynów z jam ciała, płynu mózgowo – rdzeniowego).

 • Chemia Kliniczna (enzymy, białka, testy narkotykowe, badanie na zawartość alkoholu we krwi, serodiagnostyka przesiewowa kiły, gospodarka węglowodanowa, gospodarka tłuszczowa, produkty przemiany materii przy upośledzeniu funkcji nerek i wątroby, trzustki, gospodarka wodno – elektrolitowa, gospodarka kwasowo – zasadowa, metabolizm kości).

 • Immunochemia (hormony tarczycy + przeciwciała anty-TPO, anty-Tg, markery nowotworowe – Ca125, TPSA, markery zawału mięśnia sercowego TnT i CK-MB, IgE całkowite, β-HCG, antygen HBs, Prokalcytonina, witaminy B12 i D, przesiewowa diagnostyka wirusów: HIV, HCV, diagnostyka boreliozy w klasie IgM i IgG – ELISA i western-blot, diagnostyka chorób reumatologicznych: anty-CCP, Odczyn Waalera-Rosego, diagnostyka alergii: panel atopowy, wziewny, pokarmowy, diagnostyka celiakii w klasie IgA i IgG).

9.2. Serologia Grup Krwi – określanie grup krwi w układzie ABO i Rh, przeglądowe badanie na obecność przeciwciał odpornościowych, badania w kierunku konfliktu serologicznego w CHHN, badania kwalifikujące do podania immunoglobuliny, próby zgodności serologicznej przed przetoczeniem krwi.

9.3. Bakteriologia:

 • posiew i identyfikacja drobnoustrojów tlenowych, lekowrażliwość,

 • hodowla drobnoustrojów beztlenowych z identyfikacją do gatunku i lekowrażliwość,

 • hodowla w kierunku grzybów drożdżopodobnych z identyfikacją do gatunku i oznaczenie wrażliwości,

 • identyfikacja bakterii izolowanych z zakażeń przewodu pokarmowego (Salmonella, Shigella, patogenne E.coli – większości do gatunku, lekowrażliwość),

 • identyfikacja dwoinek zapalenia opon mózgowych i dwoinek rzeżączki, lekowrażliwość,

 • identyfikacja i lekowrażliwość enterokoków, Gram – ujemnych pałeczek hemofilnych, pneumokoków, szczepów o fenotypie MLSβ+,

 • kontrola sporo – testów,

 • badanie preparatów w kierunku Trichomonas vaginalis, określenie stopnia czystości pochwy,

 • wykrywanie toksyn Clostridium difficile.

 

 1. Nocna i świąteczna opieka świąteczna opieka zdrowotna w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Ambulatorium NŚOZ – świadczenia udzielane są w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, w sytuacjach które nie są stanem nagłym zagrażającym zdrowiu lub życiu codziennie od godz. 18:00 do godz. 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele, dni świąteczne oraz inne dni ustawowo wolne od pracy całodobowo. W uzasadnionych przypadkach personel może zdecydować o udzieleniu świadczenia w miejscu popytu pacjenta.
   

 

 

Dyrektor Szpitala

 

Biskupiec, dnia 17.08.2017 rok