szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

​Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Koordynator: lek. Bartosz Gruchała – specjalista w zakresie kardiologii
Pielęgniarka koordynująca: Krystyna Ślebioda – licencjat  pielęgniarstwa.

 

Lekarze:

Maria Mukanowska - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
Ihor Hrelyuk - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
Monika Krakowiecka - specjalista w zakresie chorób wewnętrznych,
Jarosław Meler- specjalista w zakresie chorób wewnętrznych, nefrologii,
Jakub Ostaniewicz – specjalista w zakresie kardiologii,
Yuliia Kravtsova -  rezydent w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych,

Marcelina Major - specjalista w zakresie kardiologii

 

Kontakt telefoniczny:

Gabinet lekarski – 89/715 6272

Dyżurka pielęgniarska –  89/715 6202

Pielęgniarka koordynująca - 89/715 6202; 89/715 6331

 

 

Zalecane godziny odwiedzin - codziennie 12:00 - 19:00 (pozostałe za zgodą lekarza dyżurnego)

 

Oddział liczy 34 łóżka w tym 4 łóżka intensywnej opieki kardiologicznej z 24-godzinnyn monitoringiem.
1. Oddział udziela świadczeń medycznych w zakresie:
    • diagnostyki chorób serca  i krążenia wykonując badania : EKG, Echo serca, próby wysiłkowe, badania 24-godzinnego monitorowania EKG metodą Holtera oraz 24- godzinnego monitorowania ciśnienia tętniczego (ABPM)
    • diagnostyki chorób układu pokarmowego wykonując badania USG, gastroskopowe i kolonoskopowe
    • diagnostyki chorób układu oddechowego wykonując badania spirometryczne i diagnostykę alergologiczną
    • leczenia chorób internistycznych, zwłaszcza układu sercowo – naczyniowego, schorzeń pulmonologicznych, gastroenterologicznych, endokrynologicznych, cukrzycy
    • promocji profilaktyki schorzeń kardiologicznych, cukrzycy, otyłości
    • prowadzi szkolenia dla lekarzy zatrudnionych w szpitalu oraz dla personelu średniego
2. W ramach oddziału znajdują się:
    • oddział łóżkowy
    • intensywny nadzór kardiologiczny
    • Pracownia Prób Wysiłkowych
    • Pracownia Badań Holtera
    • Pracownia Echokardiografii
3. Praca w oddziale trwa całą dobę i zabezpieczana jest przez lekarzy specjalistów  w dziedzinie kardiologii,  specjalistów  w dziedzinie chorób wewnętrznych, rezydentów w trakcie specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz pielęgniarki.
Oddział jest koordynowany przez lekarza kardiologa, któremu podlega zespół doświadczonych specjalistów chorób wewnętrznych i kardiologii. Do dyspozycji naszych pacjentów mamy bogate i nowoczesne zaplecze diagnostyczne: USG z możliwością badań echo z zastosowaniem kolor Dopplera, Pracownię EKG z zestawem do prób wysiłkowych i monitorowania EKG i ciśnienia tętniczego, Pracownię Badań Czynnościowych Układu Oddechowego i Diagnostyki Alergologicznej.
To wszystko pozwala nam na szybką i skuteczną diagnostykę. W oddziale znajduje się również wydzielony odcinek Ośrodka Intensywnej Opieki Kardiologicznej, wyposażony w najnowszej generacji aparaturę przystosowaną do monitorowania stanów nagłych. Jednak nawet najlepszy sprzęt na niewiele się zda jeśli zawiedliby  ludzie. W naszym szpitalu fachowa i troskliwa kadra pielęgniarska zawsze służy radą i pomocą w każdej sytuacji. Przykładamy też dużą wagę do profilaktyki i edukacji zdrowotnej.