szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Zarząd

Dyrektor:

lek. med. Marek Pietras

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych:

mgr Marta Maciejewska

Główny Księgowy

mgr Bożena Rutkowska

Naczelna Pielęgniarka

mgr pielęgniarstwa Katarzyna Kosuda