szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym 2020-04-20 15:00
OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:anestezjologii i intensywnej terapii 2020-03-30 13:32
OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:pediatrii w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz polegających na zabezpieczeniu dyżurów lekarskich w pionie niezabiegowym dla dzieci 2020-03-26 10:03
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:anestezjologii i intensywnej terapii w ramach podstawowej ordynacji i dyżurów lekarskich
2020-03-23 15:12
OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:podstawowej opieki zdrowotnej w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – opieka lekarska 2020-03-20 14:29
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie: ginekologii i położnictwa w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym oraz koordynowanie tym oddziałem
2020-03-19 14:58
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie pediatrii: w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz polegających na zabezpieczeniu dyżurów lekarskich w pionie niezabiegowym dla dzieci
2020-03-19 14:56
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie:podstawowej opieki zdrowotnej - nocnej i świątecznej opieka zdrowotna w POZ
2020-03-16 10:37
Poszukujemy lekarzy do udzielania świadczeń zdrowotnych w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej 2020-02-25 07:38
OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:anestezjologii i intensywnej terapii 2020-02-21 13:26