szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

OGŁOSZENIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:anestezjologii i intensywnej terapii

 

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2018 poz. 2190 z późn. zm.) oraz innych obowiązujących aktów prawnych, Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w zakresie:

anestezjologii i intensywnej terapii

w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

 

Za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:

 

 

  1. Izabela Mażewska Indywidualna Praktyka Lekarska

Ul. Leśna 10/29, 10-173 Olsztyn

 

 

  1. Piotr Szmyt Indywidualna Praktyka Lekarska

Ul. Leśna 20/10, 10-173 Olsztyn

 

 

Biskupiec, dnia 21.02.2020r

 

 

 

 

Typ ogłoszenia: