szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Samorządy

Organem założycielskim Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu jest Starostwo Powiatowe w Olsztynie. Pragniemy współpracować nie tylko ze Starostą i Zarządem Powiatu w Olsztynie, ale również z władzami samorządowymi pozostałych szczebli, ponieważ jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie dotyczące funkcjonowania naszego Szpitala. Zdajemy sobie również sprawę jak ważne dla naszego rozwoju jest każde wsparcie finansowe i materialne, na które możemy liczyć ze strony tych instytucji.Pragniemy podziękować władzom samorządowym i pracownikom niżej wymienionych urzędów, którzy swoją pracą przyczyniają się do rozwoju, poprawy jakości udzielanych świadczeń medycznych i warunków pracy personelu Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu:

  • Marszałek, Zarząd oraz Sejmik Województwa Warmińsko - Mazurskiego
  • Starosta, Zarząd oraz Rada Powiatu w Olsztynie
  • Burmistrz oraz Rada Miasta w Biskupcu