szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Ankieta dla wykonawców usług

Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu w maju 2005r. wdrożył Zintegrowany System Zarządzania i otrzymał certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, PN N 18001. Wymogiem systemu jest sporządzenie i ciągłe aktualizowanie Rejestru Kwalifikowanych Dostawców.

Jeżeli współpracujecie Państwo z nami lub macie zamiar nawiązać współpracę, to bardzo prosimy o dokonanie samooceny Waszej Firmy poprzez wypełnienie i przesłanie poniższego formularza na adres: Szpital Powiatowy im. Jana Mikulicza w Biskupcu, Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych, 11-300 Biskupiec, ul. Armii Krajowej 8.

Maksymalna suma punktów przyznanych – 100pkt.

(w tym: ZARZĄDZANIE 50 pkt + WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA 50 pkt).

 
1 2 3 4
Strona 1 z 4 (0%)
Dane ogólne