szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Komunikat w sprawie uruchomienia komercyjnej poradni neurologicznej

Uprzejmie informujemy, że od nia 26.07.2022 r. działalność Szpitala im J. Mikulicza w Biskupcu

zostaje rozszerzona o komercyjną poradnię neurologiczną.

W zakresie świadczonych usług oferujemy:

- porady specjalistyczne

- wystawianie zaświadczeń lekarskich

- porady recepturowe

oraz świadczenia medyczne z zakresu leczenia bólu:

- blokady okołokorzeniowe z DepoMedrolu i Lignokainy

 

Poradnia komercyja będzie czynna od godziny 16:00

Rejestracja pod numerem telefonu 89 526 03 55 w terminach:

poniedziałek: 9.00 - 11.00

czwartek: 11.00 - 13.00

piątek: 11.00 - 13.00 

Zasady udzielania świadczeń komercyjnych określone zostały w załączniku nr 4

do Regulaminu Organizacyjnego Szpitala, zaś cennik świadczeń poradni neurologicznej

w załączniku nr 3 (str. 14)

Informujemy, że każdy pacjent ma prawo wyboru w skorzystaniu z przysługującego mu prawa

do bezpłatnej usługi medycznej finansowanej ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia

lub usługi medycznej płatnej, realizowanej w poradni komercyjnej.

Utworzenie poradni komercyjnej nie ogranicza dostępności do świadczeń bezpłatnych.