szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza OGŁASZA KONKURS OFERT -na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu przez lekarza w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w POZ