BIP

Zasady przebywania osoby towarzyszącej na sali porodowej

1. Pacjentce rodzącej może towarzyszyć przy porodzie tylko jedna osoba.


2. Osoba towarzysząca przy porodzie zobowiązana jest do przestrzegania następujących zasad:

 • założyć fartuch oraz obuwie ochronne
 • okrycie wierzchnie pozostawić w szatni
 • nie chodzić po oddziale Położniczo- Ginekologicznym a zawłaszcza w godzinach nocnych
 • wyjście z Traktu Porodowego - ,, przejściem służbowym” ( do Pogotowia Ratunkowego)
 • nie można być pod wpływem alkoholu, środków odurzających
 • nie można palić papierosów
 • należy odnosić się z szacunkiem do personelu, słuchać jego poleceń, nie zakłócać pracy personelu
 • przestrzegać przepisów bhp i p/poż. obowiązujących w szpitalu
 • nie może manipulować przy aparaturze medycznej
 • obowiązuje zakaz posługiwania się telefonem komórkowym na Trakcie Porodowym ( m.in. zakłóca pracę aparatury medycznej)
 • należy wspomagać rodzącą psychicznie i fizycznie (podanie picia, pomoc w gimnastyce oddechowej i relaksacyjnej), nie panikować i nie stresować rodzącej


3. Przy nieprzestrzeganiu w/w zasad lub przy nieodpowiednim zachowaniu osoba towarzysząca może być poproszona przez położną o opuszczenie sali porodowej