BIP

Zamówienie publiczne

Zaopatrzenie apteki

Numer postępowania: PN/14/17
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Zaopatrzenie apteki
Opis: Leki i materiały na potrzeby apteki zgrupowane w 39 pakietach.
Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2017-11-17 11:22:52
Ostatnia modyfikacja: 2017-11-17 11:30:29

Dokumenty

Ogłoszenia

2017-11-17 11:30:13

SIWZ

2017-11-17 11:30:13
2017-11-17 11:30:13
2017-11-17 11:30:13
2017-11-17 11:30:13
2017-11-17 11:30:13
2017-11-17 11:30:13
2017-11-17 11:30:13

Zapytania

Odwołania

Wynik