BIP

Zamówienie publiczne

Zaopatrzenie apteki

Numer postępowania: PN/13/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Zaopatrzenie apteki
Opis: Leki i materiały na potrzeby apteki zgrupowane w 41 pakietach.
Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-10-12 10:49:56
Ostatnia modyfikacja: 2018-10-12 11:10:53

Dokumenty

Ogłoszenia

2018-10-12 10:53:45

SIWZ

2018-10-12 11:01:26
2018-10-12 11:03:33
2018-10-12 11:03:33
2018-10-12 11:03:33
2018-10-12 11:10:40

Zapytania

Odwołania

Wynik