BIP

Zamówienie publiczne

Zaopatrzenie apteki

Numer postępowania: PN/13/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Zaopatrzenie apteki
Opis: Leki i materiały na potrzeby apteki zgrupowane w 41 pakietach.
Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-10-12 10:49:56
Ostatnia modyfikacja: 2018-10-12 11:10:53

Dokumenty

Ogłoszenia

2018-10-12 10:53:45

SIWZ

2018-10-12 11:01:26
2018-10-12 11:03:33
2018-10-12 11:03:33
2018-10-12 11:03:33
2018-10-12 11:10:40

Zapytania

2018-10-18 14:36:56
2018-10-25 13:53:57
2018-10-29 13:42:22
2018-10-30 13:43:11
2018-10-31 12:30:33
2018-11-02 13:09:51
2018-11-06 11:07:24

Odwołania

Wynik