BIP

Zamówienie publiczne

Wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych

Numer postępowania: Z30/03/18
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych
Opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest odbiór (zbieranie), transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych (CPV 90524200-8 Usługi usuwania odpadów szpitalnych, 90524400-0 Usługi gromadzenia, transportu i wywozu odpadów szpitalnych) powstających w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności:
a) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 poz. 672 z późn. zm.),
b) Ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. zm.).
c) Ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. z 2011 Nr 227 poz. 1367 z późn. zm.),
d) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. 2014 poz. 1923).
2. Ilości odpadów przewidziane do wytworzenia i stanowiące przedmiot zamówienia: 
a) odpady sklasyfikowane kodem 18 01 02* (zakaźne - niebezpieczne) –      350 kg,
b) odpady sklasyfikowane kodem 18 01 03* (zakaźne - niebezpieczne) – 30 000 kg,
c) odpady sklasyfikowane kodem 18 01 04 –   1 000 kg.
3. Wykonawca zapewni własne pojemniki do gromadzenia i przechowywania odpadów u Zamawiającego, w ilości co najmniej 20 szt. (wywóz odpadów 2 razy w tygodniu), o pojemności ok. 240 litrów. Pojemniki muszą być wykonane z tworzywa sztucznego, posiadać pokrywę i kółka umożliwiające transport. Muszą mieć gładkie powierzchnie wewnętrzne uniemożliwiające osadzanie się zanieczyszczeń oraz ułatwiające mycie i dezynfekcję. Muszą być odporne na działanie środków dezynfekcyjnych i działanie temperatur w zakresie od -15oC do +80oC. Pojemniki przeznaczone na odpady sklasyfikowane kodem 18 01 02* i 18 01 03* muszą być oznakowane znakiem ostrzegającym przed zagrożeniem biologicznym.

Próg wartości: Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Publikacja: 2018-03-23 11:53:21
Ostatnia modyfikacja: 2018-03-23 11:55:27

Dokumenty

Pliki do pobrania

2018-03-23 11:55:27
2018-03-23 11:55:27
2018-03-23 11:55:27
2018-03-23 11:55:27
2018-03-29 09:54:27