BIP

Zamówienie publiczne

Wykonywanie usług ochrony osób i mienia

Numer postępowania: Z30/24/17
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług ochrony osób i mienia
Opis:

1.       Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług w zakresie stałej całodobowej ochrony bezpośredniej osób i mienia znajdującego się na terenie nieruchomości należącej do Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, zgodnie z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2017 poz. 2213) i aktami wykonawczymi.

2.       Zakres usług obejmuje stałą (całodobową we wszystkie dni tygodnia) bezpośrednią ochronę fizyczną oraz zabezpieczenie techniczne, polegające na wyposażeniu obiektów w elektroniczne urządzenia monitorujące i systemy alarmowe sygnalizujące zagrożenie chronionych osób i  mienia (zakup, montaż, konserwacja oraz naprawa w miejscu zainstalowania na koszt wykonawcy).

3.       Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony zawiera "Opis przedmiotu zamówienia".

Próg wartości: Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Publikacja: 2017-12-05 14:03:06
Ostatnia modyfikacja: 2017-12-05 14:08:13

Dokumenty

Pliki do pobrania

2017-12-05 14:07:26
2017-12-05 14:07:26
2017-12-05 14:07:26
2017-12-05 14:07:26
2017-12-05 14:07:26
2017-12-05 14:07:26
2017-12-12 14:02:15