BIP

Zamówienie publiczne

Wykonywanie usług nadzoru eksploatacyjnego i serwisu oprogramowania

Numer postępowania: PN/08/17
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Wykonywanie usług nadzoru eksploatacyjnego i serwisu oprogramowania
Opis:

Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług nadzoru eksploatacyjnego i serwisu oprogramowania, zgodnie z Warunkami i zakresem świadczenia usług nadzoru eksploatacyjnego i serwisu oprogramowania, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ/Umowy. Wykaz oprogramowania aplikacyjnego podlegającego nadzorowi eksploatacyjnemu i serwisowi zawiera ‘Formularz cenowy’ stanowiący Załączniki nr 2 do SIWZ/Umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje wyodrębnione w Formularzu cenowym następujące pakiety: a) Pakiet 1 – Oprogramowanie medyczne. b) Pakiet 2 – Oprogramowanie administracyjne.

CPV:
72000000-5 - Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia. 72212180-4 - Usługi opracowywania oprogramowania medycznego; 72266000-7 - Usługi doradcze w zakresie oprogramowania; 72267000-4 - Usługi w zakresie konserwacji i napraw oprogramowania.

Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2017-05-16 14:52:14
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-16 15:00:46

Dokumenty

SIWZ

  SIWZ
2017-05-16 15:00:22
2017-05-16 15:00:22
2017-05-16 15:00:22
2017-05-16 15:00:22
2017-05-16 15:00:22
2017-05-16 15:00:22
2017-05-16 15:00:22
2017-05-16 15:00:22

Odwołania

Wynik

2017-06-01 14:48:09