BIP

Zamówienie publiczne

Usługi społeczne (o wartości mniejszej niż 750 000 euro) w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów

Numer postępowania: US/03/17
Nazwa postępowania: Usługi społeczne (o wartości mniejszej niż 750 000 euro) w zakresie kompleksowego żywienia pacjentów
Opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług polegających na kompleksowym żywieniu pacjentów z wykorzystaniem systemu tac aktywnych chłodzonych i podgrzewanych powietrzem w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu, zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej SIWZ, ‘Opisem przedmiotu zamówienia’, oraz ‘Wykazem diet’. CPV 55520000-1 Usługi dostarczania posiłków, 55320000-9 Usługi podawania posiłków.

2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi żywienia pacjentów polegającej na:

·      zapewnieniu codziennej (7 dni w tygodniu) produkcji posiłków w kuchni, którą posiada lub dysponuje Wykonawca,

·      dostawie posiłków do Szpitala transportem Wykonawcy,

·      wydaniu gotowych porcji posiłków dla personelu Zamawiającego oraz odbiorze brudnych pojemników, naczyń wraz z odpadami pokonsumpcyjnymi, a także zagospodarowaniu wszystkich odpadów,

·      transport gotowych porcji na oddziały i wydanie pacjentom po stronie personelu Zamawiającego, przy użyciu wózków Wykonawcy.

3.  W przypadku korzystania wykonawcy w trakcie realizacji umowy z pomieszczeń przeznaczonych do wynajmu, Zamawiający wyznacza okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, aby wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt przygotował i wyposażył wynajmowane pomieszczenia w celu realizacji zamówienia w zakresie polegającym wyłącznie na porcjowaniu i końcowym przygotowaniu posiłków przed wydaniem na oddziały oraz myciu naczyń i wózków.


4.  Do upływu okresu, o którym mowa wyżej w pkt. 4 Zamawiający dopuszcza dostarczanie posiłków do Zamawiającego w tzw. „termoportach” wyposażonych w pojemniki typu GN lub tace. W tym okresie personel Zamawiającego zajmie się dodatkowo porcjowaniem posiłków, a Wykonawca jest zobowiązany do mycia wszystkich wózków i naczyń.

Próg wartości: Inne
Publikacja: 2017-06-08 14:46:15
Ostatnia modyfikacja: 2017-06-19 08:25:59

Dokumenty

Pliki do pobrania

  SIWZ
2017-06-08 14:57:19
2017-06-08 14:57:20
2017-06-08 14:57:20
2017-06-08 14:57:20
2017-06-08 14:57:20
2017-06-08 14:57:20
2017-06-08 14:57:20
2017-06-08 14:57:20
2017-06-08 14:57:20
2017-06-08 14:57:20
2017-06-08 14:57:20
2017-06-08 14:57:20