BIP

Zamówienie publiczne

Modernizacja sieci komputerowej

Numer postępowania: Z30/14/18
Nazwa postępowania: Modernizacja sieci komputerowej
Opis:

1.       Przedmiotem zamówienia wykonywanie modernizacji sieci komputerowej w ramach „Budowy kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu – II etap”.

2.      Zamówienie będzie zrealizowane w ramach projektu pn. „Budowa kompleksowego szpitalnego systemu  informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu – II etap” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 3: Cyfrowy Region, Działanie 3.2: E-zdrowie. Umowa o dofinansowanie projektu nr RPWM.03.02.00-28-0019/17-00.

3.      Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera ‘Opis przedmiotu zamówienia’ ..

Próg wartości: Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Publikacja: 2018-09-07 15:03:43
Ostatnia modyfikacja: 2018-09-07 15:06:43

Dokumenty

Pliki do pobrania

2018-09-07 15:06:43
2018-09-07 15:06:43
2018-09-07 15:06:43
2018-09-07 15:06:43
2018-09-13 14:07:02