BIP

Zamówienie publiczne

Dostawa preparatów dezynfekcyjnych

Numer postępowania: PN/04/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Dostawa preparatów dezynfekcyjnych
Opis: Zamówienie obejmuje preparaty do dezynfekcji powierzchni, narzędzi i skóry, do pielęgnacji skóry, wodę do nawilżania tlenu i immunoglobuliny
Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-03-29 13:43:56
Ostatnia modyfikacja: 2018-03-29 13:46:50

Dokumenty

Ogłoszenia

2018-03-29 13:46:50

SIWZ

2018-03-29 13:46:50
2018-03-29 13:46:50
2018-03-29 13:52:10
2018-03-29 13:52:10
2018-03-29 13:52:10
2018-03-29 13:52:10

Zapytania

2018-04-05 09:40:48

Odwołania

Wynik