BIP

Zamówienie publiczne

Dostawa opatrunków

Numer postępowania: PN/02/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Dostawa opatrunków
Opis: Dostawa opatrunków i innych - 33 pakiety
Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-03-09 13:44:47
Ostatnia modyfikacja: 2018-03-09 13:49:33

Dokumenty

Ogłoszenia

2018-03-09 13:49:17

SIWZ

2018-03-09 13:49:17
2018-03-09 13:49:18
2018-03-09 13:49:18
2018-03-09 13:49:18
2018-03-09 13:49:18

Zapytania

2018-03-14 12:09:15
2018-03-15 11:40:11
2018-03-15 13:53:49

Odwołania

Wynik

2018-04-03 10:32:27