BIP

Zamówienie publiczne

Dostawa materiałów szewnych

Numer postępowania: PN/07/17
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Dostawa materiałów szewnych
Opis: Zamówienie obejmuje szwy chirurgiczne, ładunki do klipsownicy, siatki brzuszne, klipsy, taśmy ginekologiczne, lejce naczyniowe, worki i narzędzia laparoskopowe
Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2017-05-05 13:22:48
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-05 13:40:35

Dokumenty

Ogłoszenia

2017-05-05 13:39:10

SIWZ

2017-05-05 13:39:11
2017-05-05 13:39:11
2017-05-05 13:53:19
2017-05-05 13:57:13
2017-05-05 14:00:48

Zapytania

2017-05-11 08:58:04
2017-05-11 11:06:54
2017-05-15 13:13:05

Odwołania

Wynik