BIP

Zamówienie publiczne

Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku

Numer postępowania: PN/09/17
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku
Opis: Materiały i sprzęt medyczny zgrupowany w 56 pakietów.
Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2017-05-17 13:51:51
Ostatnia modyfikacja: 2017-05-17 13:56:32

Dokumenty

Ogłoszenia

2017-05-17 13:56:32

SIWZ

2017-05-17 13:56:32
2017-05-17 13:56:33
2017-05-17 13:56:33
2017-05-17 13:56:33
2017-05-17 13:56:33
2017-05-17 13:56:33

Zapytania

2017-05-22 12:33:43
2017-05-23 14:01:02
2017-05-26 13:37:19

Odwołania

Wynik