BIP

Zamówienie publiczne

Dostawa instrumentarium elektrochirurgicznego i staplerów

Numer postępowania: PN/06/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Dostawa instrumentarium elektrochirurgicznego i staplerów
Opis: Staplery i ładunki do nich, retraktory, materiały: do Valleylab,do laparoskopu Aesculap, do dermatomów Zimmer, do konsoli Crossfire 2 Stryker, końcówki i ostrza, akcesoria do elektrochirurgii, węże do histeropompy, narzędzia monopolarne
Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-04-23 12:54:38
Ostatnia modyfikacja: 2018-04-23 13:08:50

Dokumenty

Ogłoszenia

2018-04-23 13:03:01

SIWZ

2018-04-23 13:03:01
2018-04-23 13:03:01
2018-04-23 13:07:35
2018-04-23 13:07:35
2018-04-23 13:08:30

Zapytania

2018-04-27 14:12:18

Odwołania

Wynik