BIP

Zamówienie publiczne

Dostawa implantów i zespoleń ortopedycznych

Numer postępowania: PN/11/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Dostawa implantów i zespoleń ortopedycznych
Opis: Zamówienie obejmuje następujące materiały: materiały do osteosyntezy – Metoda AO/ASIF, systemy do operacji rekonstrukcyjnych ręki i stopy, system do złamań okołoprotezowych, gwoździe, płyty i wkręty, zestawy do rekonstrukcji więzadła krzyżowego przedniego kolana, zestawy do artroskopowego szycia łąkotki, zestawy do rekonstrukcji więzadeł w kolanie, implanty: do artroskopowej rekonstrukcji barku i do stopy.

Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-09-14 13:18:15
Ostatnia modyfikacja: 2018-09-14 13:24:09

Dokumenty

Ogłoszenia

2018-09-14 13:19:13

SIWZ

2018-09-14 13:20:38
2018-09-14 13:20:38
2018-09-14 13:21:41
2018-09-14 13:23:16
2018-09-14 13:23:16

Zapytania

2018-09-19 09:40:36

Odwołania

Wynik

  Wynik
2018-10-05 13:06:37