BIP

Zamówienie publiczne

Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny

Numer postępowania: Z30/17/18
Nazwa postępowania: Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny
Opis:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny do Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu, zgodnie z wyszczególnieniem zawartym w Formularzu cenowym.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert w następujących Pakietach:

Pakiet 1: Tlen w zbiorniku.

Pakiet 2: Gazy w butlach.

Próg wartości: Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Publikacja: 2018-10-24 14:08:59
Ostatnia modyfikacja: 2018-10-24 14:12:52

Dokumenty

Pliki do pobrania

2018-10-24 14:12:52
2018-10-24 14:12:52
2018-10-24 14:12:52
2018-10-24 14:12:52
2018-10-29 11:31:48
2018-10-31 13:39:19