BIP

Zamówienie publiczne

Dostawa endoprotez

Numer postępowania: PN/03/18
Tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
Nazwa postępowania: Dostawa endoprotez
Opis:

1.        Przedmiotem zamówienia jest dostawa:

a)    endoprotez cementowych i bezcementowych biodra

b)   endoprotez bipolarnych biodra

c)    endoprotez cementowanych i bezcementowych kolana

d)   endoprotez rewizyjnych biodra i kolana

e)    endoprotez stawu barkowego  

f)    cementu kostnego z antybiotykiem i bez

g)    zestawów do próżniowego mieszania i podawania cementu

h)   zestawów do płukania puls lavage

i)     systemu reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego

j)     zestawów do szycia łąkotek

k)   materiału do wypełnień

l)     implantów do złamań okołoprotezowych

Próg wartości: Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Publikacja: 2018-03-23 09:50:23
Ostatnia modyfikacja: 2018-03-23 09:59:58

Dokumenty

Ogłoszenia

2018-03-23 09:59:21

SIWZ

2018-03-23 09:59:21
2018-03-23 09:59:21
2018-03-23 09:59:21
2018-03-23 09:59:21
2018-03-23 09:59:21
2018-03-23 09:59:21

Zapytania

2018-04-09 12:16:57

Odwołania

Wynik