BIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2017-05-17 13:56:32
Wykonywanie usług nadzoru eksploatacyjnego i serwisu oprogramowania 2017-05-16 15:00:46
Dostawa materiałów szewnych 2017-05-05 13:40:35
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa materiałów do elektrochirurgii - postępowanie uzupełniające 2017-06-13 10:11:41
Opracowanie kompletnej dokumentacji aplikacyjnej (RPO) 2017-05-24 13:42:28