BIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa materiałów szewnych 2018-06-12 14:02:53
Dostawa materiałów i sprzętu medycznego jednorazowego użytku 2018-06-06 11:34:33
Wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji BO, CS i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu - Dokumentacja cz.2 2018-05-28 14:03:40
Wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji BO, CS i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu - Dokumentacja cz.1 2018-05-28 14:00:44
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu - II etap 2018-07-13 13:25:38
Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa materiałów medycznych i szewnych 2018-07-17 13:54:13
Inne
Nazwa postępowania Modyfikacja
Plan zamówień publicznych na 2018 rok 2018-01-05 11:55:23