BIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa ambulansu sanitarnego typu C 2017-11-17 13:55:15
Dostawa odczynników wraz z dzierżawą aparatury laboratoryjnej 2017-10-03 11:38:38
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Zaopatrzenie apteki 2017-11-17 11:30:29
Dostawa imiglucerazy 2017-09-25 08:20:35
Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Nazwa postępowania Modyfikacja
Inne
Nazwa postępowania Modyfikacja
Plan zamówień publicznych na 2017 rok 2017-03-03 10:58:03