BIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa opatrunków 2018-03-09 13:49:33
Wykonywanie usług polegających na pełnieniu funkcji inwestora zastępczego wraz z kompleksowym nadzorem inwestorskim 2018-01-30 14:42:39
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Nazwa postępowania Modyfikacja
Wykonywanie usług w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz konserwacji aparatury i sprzętu medycznego 2018-02-23 14:08:53
Inne
Nazwa postępowania Modyfikacja
Plan zamówień publicznych na 2018 rok 2018-01-05 11:55:23