BIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Usługi prania i wynajmu pościeli szpitalnej 2018-11-16 11:53:27
Dostawa odczynników i materiałów wraz z dzierżawą aparatury na potrzeby laboratorium medycznego 2018-10-01 13:19:00
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa imiglucerazy 2018-10-19 13:19:34
Zaopatrzenie apteki 2018-10-12 11:10:53
Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa drenów do pompy artroskopowej 2018-11-12 12:15:28
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika na ciekły tlen medyczny 2018-10-24 14:12:52
Inne
Nazwa postępowania Modyfikacja
Ogłoszenie o sprzedaży listopad 2018 2018-11-07 13:49:30
Plan zamówień publicznych na 2018 rok 2018-01-05 11:55:23