BIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji BO, CS i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu - Dokumentacja cz.2 2018-05-14 15:14:37
Wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji BO, CS i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu - Dokumentacja cz.1 2018-05-14 15:04:23
Dostawa instrumentarium elektrochirurgicznego i staplerów 2018-04-23 13:08:50
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa endoprotez 2018-03-23 09:59:58
Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Nazwa postępowania Modyfikacja
Inne
Nazwa postępowania Modyfikacja
Plan zamówień publicznych na 2018 rok 2018-01-05 11:55:23