BIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa sprzętu jednorazowego użytku 2017-07-07 13:30:35
Dostawa materiałów szewnych i narzędzi 2017-07-05 10:33:11
Inne
Nazwa postępowania Modyfikacja
Plan zamówień publicznych na 2017 rok 2017-03-03 10:58:03