BIP

Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Dostawa implantów i zespoleń ortopedycznych 2018-09-14 13:24:09
Wykonanie rozbudowy, przebudowy oraz modernizacji Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni i OAiIT Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu 2018-07-23 15:20:36
Zamówienia publiczne o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP
Nazwa postępowania Modyfikacja
Budowa kompleksowego szpitalnego systemu informatycznego w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu - II etap 2018-07-13 13:25:38
Informacje o planowanych zamówieniach o wartości szacunkowej nie przekraczającej 30 tys. euro
Nazwa postępowania Modyfikacja
Modernizacja sieci komputerowej 2018-09-07 15:06:43
Inne
Nazwa postępowania Modyfikacja
Plan zamówień publicznych na 2018 rok 2018-01-05 11:55:23