BIP

„Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w specjalistyczny ambulans wraz z wyposażeniem”„Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w specjalistyczny ambulans wraz z wyposażeniem”

Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Czas realizacji - od 01.08.2009 do 31.01.2010

Całkowity koszt projektu:             431 863,31 zł

Wkład własny:                              142 826,85 zł

Środki unijne:                                289 036,46 zł