BIP

Woda

W dniu 19 czerwca 2017 r. decyzją Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie został wstrzymany pobór wody z ujęcia własnego szpitala na potrzeby obiektu szpitalnego, z powodu skażenia mikrobiologicznego.

Szpital zasilany jest wodą z miejskiej sieci wodociągowej.

Trwają prace mające na celu przywrócenie sprawności ujęcia wody.

O ponownym uruchomieniu szpitalnego ujęcia wody poinformujemy na naszej stronie internetowej