BIP

Unieważnienie I przetargu ustnego ograniczonego na najem lokalu na prowadzenie działalności podstawowej opieki medycznej