BIP

Umowa podpisana!

Wczoraj w naszej siedzibie doszło do uroczystego podpisania umowy z wykonawcą inwestycji polegającej na kompleksowej przebudowie i modernizacji bloku operacyjnego, oddziału anestezjologii i intensywnej terapii oraz sterylizatorni. Tym samym zamknięty został etap związany z przygotowaniem inwestycji, otwiera się zaś kolejny - związany z rozpoczęciem prac budowlanych oraz zakupami sprzętu medycznego.
Zawarta dziś umowa opiewa na blisko 19 milionów złotych, całość inwestycji szacowana jest na ok 23 miliony złotych. Jej realizacja planowana jest do końca 2019 roku. Środki finansowe szpital otrzymał z budżetu Powiatu Olsztyńskiego - prawie 17 milionów zł. oraz z funduszy unijnych. 
W uroczystości udział wzięli Pani Starosta Małgorzata Chyziak, Wicestarosta Andrzej Abako, przedstawiciele władz Biskupca, Rady Społecznej Szpitala oraz pracownicy naszej jednostki.
Wszystkim bardzo dziękujemy za obecność i wspieranie naszych zamierzeń.