szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Zintegrowany system zarządzania

W dniach 25 – 26.06.2018 roku w szpitalu odbył się audit recertyfikacyjny  mający na celu sprawdzenie i ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w Normie ISO 9001 : 2015. Audit zewnętrzny przeprowadziła jednostka certyfikująca DEKRA Certyfikation Sp. z o.o.

Po raz kolejny potwierdzono, że wdrożony w naszym szpitalu System Zarządzania Jakością jest skuteczny i otrzymaliśmy certyfikat na okres 3 lat potwierdzający spełnienie wymagań wg. Normy ISO 9001 : 2015. Zakres certyfikacji obejmuje świadczenie specjalistycznych usług medycznych w oddziałach zachowawczych i zabiegowych, pracowniach diagnostycznych i poradniach oraz usług ratownictwa medycznego, podstawowej opieki zdrowotnej i rehabilitacji leczniczej.