szpital

ZDROWIE I DOBRO PACJENTÓW NASZYM CELEM NADRZĘDNYM

Akredytacja

Szpital Powiatowy im. Jan Mikulicza w Biskupcu od wielu lat cieszy się dobrą opinią wśród pacjentów o czym świadczy rosnąca ilość osób spoza obwodu leczniczego wybierająca nasz szpital, która w 2017 roku przekroczyła 57,8%.  Staramy się świadczyć usługi na coraz wyższym poziomie. Jest to proces ciągły, wymagającym stałego doskonalenia.

Wysoka jakość usług podnosi rangę Szpitala, ale przede wszystkim służy dobru i bezpieczeństwu pacjenta. Badanie satysfakcji pacjenta z 2017 roku pokazało, że wybór szpitala w razie ponownej hospitalizacji deklaruje 98,7%. 

    Akredytacja szpitali w Polsce jest prowadzona przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ), które jest jednostką Ministerstwa Zdrowia.

W dniach 11 - 13 grudnia 2017 roku w naszym Szpitalu odbyła się kolejna wizyta akredytacyjna. Zespół wizytatorów zewnętrznych z Ośrodka Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia z Krakowa dokonał oceny poziomu spełnienia przez Szpital wymagań  zawartych w Standardach Akredytacyjnych. Ubieganie się o certyfikat akredytacyjny jest dużym wyzwaniem, wymaga ogromnego trudu i zaangażowania wszystkich pracowników Szpitala.

Certyfikat Akredytacyjny przyznawany jest naszemu szpitalowi od 2002 roku. Minister Zdrowia nadał Szpitalowi status Szpitala Akredytowanego już po raz piąty.