BIP

„Poprawa świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu w sprzęt i aparaturę medyczną”


„Poprawa świadczeń zdrowotnych poprzez doposażenie Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza w Biskupcu

w sprzęt i aparaturę medyczną”


Projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013


Czas realizacji - od 25.06.2008 do 31.12.2009

Całkowity koszt projektu:         2 248 737,13 zł

Wkład własny:                          1 025 268,67 zł

Środki unijne:                           1 223 468,46 zł


Sprzęt zakupiony w ramach projektu:

 Respirator (2 sztuki);

 Aparat USG;

 Nóż ultradźwiękowy;

 Scentralizowany system monitorowania okołoporodowego;

 Generator Ligasure;

 Aparat do znieczuleń;

 Przewoźny aparat RTG;

 Laparoskop operacyjny;

 Monitor z pomiarem EKG, ST, SPO2, CO2, IBP,    

  respiracja, temperatura (4 sztuki);

 Myjnia – dezynfekator do narzędzi;

 Suszarka do przewodów anestezjologicznych.