BIP

Ogłoszenie wyniku przetargu na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności podstawowej opieki zdrowotnej