BIP

Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym na najem pomieszczeń z przeznaczeniem na prowadzenie działalności podstawowej opieki zdrowotnej

Dokumenty do pobrania w formacie PDF znajdują się poniżej.


Treść ogłoszenia (kliknij)


Regulamin (kliknij)


Projekt umowy najmu lokalu (kliknij)


Oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem przetargu (kliknij)


Oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym oraz projektem umowy (kliknij)