BIP
2016-05-24 14:52:32

Rozstrzygnięcie konkusu ofert na udzielanie świadczeń w zakresie neurologii w formie dyżurów lekarskich

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych;

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie neurologii w formie dyżurów lekarskich

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:
Marina Baszkiewicz Usługi Lekarskie
ul. Marii Zientary Malewskiej 10, 11-300 Biskupiec
Biskupiec, dnia  24.05.2016r.