BIP
2016-05-31 15:09:14

Rozstrzygnięcie konkuru ofert na udzielanie świadczeń w zakresie ortopedii przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112 poz. 654)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz zabezpieczenie dyżurów lekarskich
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:


Paweł Wziątek Usługi Medyczne
Ul. Królowej Jadwigi 10/4, 11-500 Giżycko
NIP: 5422718892, REGON: 280541635

Biskupiec, dnia  31.05.2016r.