BIP
2016-04-14 13:34:26

Rozstrzygnięcie konkursu ofet na udzielanie świadczeń w zakresie pediatrii

SZPITAL POWIATOWY IM. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
pediatrii  polegających na zabezpieczeniu dyżurów lekarskich w pionie niezabiegowym dla dzieci tj. w Oddziale Pediatrii i Alergologii oraz w Oddziale Neonatologicznym
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez oferenta:
Bielski Andrzej Usługi Lekarskie
Ul. Armii Krajowej 17 lok 30, 11-300 Biskupiec


Biskupiec, dnia  14.04.2016r.