BIP
2016-09-26 13:40:18

Rozstrzygnięcie konkursu ofert w zakresie ortopedii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8


Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w lecznictwie stacjonarnym i ambulatoryjnym w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

                                                                                            ZBIGNIEW GUTEK
                                                                                            INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA
                                                                                            UL. ARMII KRAJOWEJ 17/25
                                                                                            11-300 BISKUPIECBiskupiec, dnia  26.09.2016r