BIP
2016-05-23 13:05:34

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrwotnych przez lekarza w zakresie chorób wewnętrznych i kardiologii

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz 618 z późn. zm)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie:
chorób wewnętrznych i kardiologii w Oddziale Chorób Wewnętrznych i Kardiologiiw Wojewódzkim Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej.

Za najkorzystniejsze uznano ofertę przez:
Adam Nagajewski Bypass
Ul. Rogalińska 23 c,80-809 Gdańsk    Biskupiec, dnia  23.05.2016r.