BIP
2016-03-15 13:45:46

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie nsoz przez lekarza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2016 poz. 217 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych. Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w zakresie:
podstawowej opieki zdrowotnej
w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej – opieka lekarska
w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu

Za najkorzystniejsze uznano oferty złożone przez:

1. Andrzej Kazieko, Usługi Medyczne, ul. Armii Krajowej 17/16, 11-300 Biskupiec
2. Wizyty domowe Krystyna Hoffmann Ewko, 11-010 Wipsowo 14
3. SAMMED Beata Samul-Kozłowska Spójka Jawna, 11-311 Kolno, Lutry 48
4. Andrzej Wieczorek, Praktyka Lekarza Rodzinnego, ul Okrężna 19, 11-300 Biskupiec
Biskupiec, dnia  15.03.2016