BIP
2016-04-22 12:38:28

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neurologii przez leakrza

SZPITAL POWIATOWY im. JANA MIKULICZA

11-300 BISKUPIEC, ul. ARMII KRAJOWEJ 8

 

Na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2015 poz. 618 z późn. zm.)  oraz innych obowiązujących aktów prawnych;

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. Jana Mikulicza  w Biskupcu,

 

OGŁASZA ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU OFERT

 

na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu w zakresie neurologii

 

Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę złożono przez:

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Lek med. Krzysztof Musiatowicz

11-041 Olsztyn, ul Irysowa 4

 

 

Biskupiec, dnia  22.04.2016-r.